MARITIEM ERFGOED EN ARCHEOLOGIE | Kustportaal

MARITIEM ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

Het Belgisch deel van de Noordzee en de kustzone kennen een rijke verzameling aan maritiem en kustgebonden erfgoed. Hieronder verstaan we maritiem erfgoed in zee en op het land, varend erfgoed, bouwkundig erfgoed, roerend maritiem erfgoed, immaterieel maritiem erfgoed en kustlandschappen van historische waarde. Niet alleen is de hoeveelheid aan historische elementen opmerkelijk, ook de spreiding in de tijd is merkwaardig. Zo kunnen resten van prehistorische zoogdieren gevonden worden temidden van 19e eeuwse wrakken en oorlogsschepen.

Naast een rijk patrimonium kende de kustlijn ook een sterke evolutie. Van paleolandschappen met vegetatie, begraasd door grote zoogdieren over een dynamische kustlijn met grote getijdengeulen ten tijde van de Romeinen, tot een sterk afgelijnde rechtlijnige kustlijn zoals we die nu kennen (HisGISKust).  

Meer info op www.compendiumkustenzee.be en het geoportaal van het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

Informatie
Wrakken
Paleolandschappen en archeologie