TOERISME EN RECREATIE

Europa is de meest bezochte toeristische regio ter wereld (COM (2010) 0352) en naast het behoud van natuurlijk, historisch of cultureel bezit, zorgt de sector ook voor de ontwikkeling, innovatie en diversificatie van diverse producten en diensten. Blauw toerisme (inclusief de cruisesector) is tevens de grootste motor van de Europese Blauwe Economie op het vlak van toegevoegde waarde en werkgelegenheid (The EU Blue Economy Report 2020).

De Belgische kust is de populairste vakantiebestemming van het land. In 2019, het jaar voor het uitbreken van de coronacrisis waren er in het verblijfstoerisme 5.543.368 aankomsten aan de kust, goed voor in totaal 27.723.420 overnachtingen. In 2020, kende zowel het verblijfstoerisme als het dagtoerisme echter een stevige terugval te wijten aan de coronacrisis en de hieraan gekoppelde vrijetijdsbeperkingen. Zo registreerde het kusttoerisme in 2020 4,0 miljoen aankomsten (-27,5% t.o.v. 2019) en 23,2 miljoen overnachtingen (-16,3% t.o.v. 2019). Waar het aantal dagtoeristen voor de coronacrisis varieerde tussen de 16 en 19 miljoen toeristen, was dit in 2020 teruggelopen tot 10,0 miljoen toeristen (-42,2% t.o.v. 2019) (Toerisme in cijfers XL 2017, Westtoer, Trendrapport Kust 2018-2019, Dauwe et al. 2019, Westtoer, Trendrapport Kust 2019-2020, Westtoer 2021). De bestedingen van alle kusttoeristen samen bedroegen in 2019 bijna 3 miljard euro (Westtoer, Trendrapport Kust 2018-2019). De hoogste inkomsten werden gegenereerd door het tweedeverblijfstoerisme (1,308 miljard euro) gevolgd door verblijvers in commerciële logies (804,7 miljoen euro) en dagtoerisme (793,4 miljoen euro).

Naast het kusttoerisme zorgt ook het toerisme in het hinterland voor een belangrijk aantal aankomsten en overnachtingen. De toeristisch-recreatieve regio’s van het Brugse Ommeland en de Westhoek waren in 2019 samen goed voor bijna 600.000 aankomsten en 1,3 miljoen overnachtingen (Westtoer, Trendrapport Brugse Ommeland 2018-2019, Westtoer, Trendrapport Westhoek 2018-2019). In 2020, zag men echter ook in deze regio’s een sterke terugval in het aantal overnachtingen (601.600; -114,6% t.o.v. 2019) en aankomsten (239.800; 144,4-% t.o.v. 2019) (Westtoer, Trendrapport Brugse Ommeland 2019-2020; Westtoer, Trendrapport Westhoek 2019-2020).

De grootste motivatie voor een kustbezoek is om er tot rust te komen (48%) en er te genieten van de gezonde zeelucht (45%). Op het vlak van activiteiten zijn kuieren op de dijk (70%), een bezoek aan cafés, tearooms, terrassen (57%) en restaurantbezoek (44%) erg populair (Vakantieganger in commerciële logies kust, 2017). Ook is de Belgische kust in trek bij watersporters. Zo telt onze kust niet minder dan 12 jachtclubs en 26 watersportclubs met in totaal meer dan 19.000 leden.

Meer informatie over toerisme en recreatie in de Belgische kustzone is te vinden op de website van het Compendium voor Kust en Zee en in de publicatie KustINzicht 2019 (Dauwe et al. 2019).  

Information
Mariene Ruimtelijke Planning
Overnachtingen en aankomsten
Badzones
Marinas
Verblijfsaccomodatie