Kaartencatalogus Kustportaal

De kaarten en data die via het Kustportaal ontsloten worden zijn ook als services te verkrijgen via de catalogus van de onderliggende mapserver GeoServer. Dit is een open-source software server die gebruikers toelaat om ruimtelijke data te catagoliseren, aan te passen, en te delen in verschillende open standaardformaten. 

Om de ruimtelijke data te publiceren maakt Geoserver gebruik van de Open Geospatial Consortium (OGC) Web Map Service (WMS) Interface Standard. Dit is een HTTP interface waarmee kaartproducten vanuit verschillende geospatiale databases kunnen opgevraagd worden. Zo'n bevraging van de database, of 'request', wordt samengesteld door middel van een URL. Het definieert de geografische lagen en het gewenste gebied dat opgevraagd dient te worden. Het resultaat, of 'response', dat hieruit voortkomt zijn 1 of meerdere kaartlagen die kunnen getoond worden in een browser-applicatie. Het formaat waarin deze kaarten aangeleverd worden kan ook in de URL worden gedefinieerd, net als verschillende andere instellingen en parameters. 

De catalogus met een kleine 900 kaarten kan doorzocht worden door gebruik te maken van trefwoorden, zoals bijvoorbeeld 'kustportaal' voor alle ruimtelijke data die binnen deze website wordt gebruikt. Voor elke kaartlaag kan een preview bekeken worden in OpenLayers, KML of GML formaat. Daarnaast is elke laag downloadbaar in volgende formaten.

  WMS-Service       WFS-Service  
AtomPub GIF GeoRSS   CSV GML2 GML3.1
GeoTiff Geotiff 8-bits JPEG   GML3.2 GeoJSON KML
JPEG-PNG KML (compressed) KML (network link)   Shapefile    
KML (plain) OpenLayers PDF        
PNG PNG 8bit SVG        
Tiff Tiff 8-bits UTFGrid        

 

De catalogus is te vinden via deze link.

 

Download open (meta-)data

Van verschillende kaarten die op deze website via de geoviewer worden gevisualiseerd zijn de data en metadata beschikbaar om te downloaden. Men kan dit doen door, bij de gewenste laag in de geoviewer-catalogus, het -icoontje te gebruiken. Dit zal een pop-up doen verschijnen met daarin een korte abstract van de desbetreffende laag, alsook twee hyperlinks om de metadata en de kaartdata op te vragen. 

Het Kustportaal verzamelt en visualiseert data van verschillende bronnen, instanties en instituten. In de mate van het mogelijke wordt er getracht te werken met open data, zijnde data die vrij beschikbaar is en dus ook door gebruikers van het portaal kunnen bevraagd en gedownload worden. Dit is voor verschillende bronnen reeds het geval, maar nog niet voor alle data die op deze website wordt getoond. Sommige datasets kunnen enkel bevraagd worden na goedkeuring van de eigenaar van de data of de originele dataprovider. Hiervoor wordt er bij elke kaartlaag of dataset op deze website telkens een korte abstract met bron voorzien. Zo kan een gebruiker, indien de data niet openlijk vrij te geven is op deze website, altijd de eigenaar of dataprovider terugvinden om de dataset in kwestie op te vragen.