VISSERIJ EN AQUACULTUUR

Op Europees niveau worden zowel het visserij- als aquacultuurbeleid gevoerd onder de koepel van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. In 2019 bedroeg de wereldwijde aquatische productie (zowel zoet- als zoutwaterorganismen uit wildvangst en aquacultuur) 213,7 miljoen ton. Aquacultuur nam hiervan 120,1 miljoen ton (56,2%) voor zijn rekening. Met een gemiddelde jaarlijkse groei van 6,8% in productievolume vormt de aquacultuursector de snelst groeiende voedselproductiesector (FAO Fisheries and Aquaculture Information and Statistics Service 2021). Doch, op het niveau van de Europese Unie kent de maricultuurproductie reeds gedurende twee decennia een stagnatie (~1 miljoen ton). Eind 2020 heeft een commercieel bedrijf een gebruiks- en milieuvergunning verworven om een zeeboerderij op commerciële schaal uit te rollen in het Belgisch deel van de Noordzee op 5 km voor de kust van Nieuwpoort en Koksijde. In totaal kan deze zeeboerderij een oppervlakte van maximaal 4,5 km² beslaan.

De totale productie van zeevisserijproducten (exclusief zeezoogdieren en aquatische planten) bedroeg in 2019 112,2 miljoen ton (waarvan 80,4 miljoen ton wildvangst). De EU nam hiervan 5,7 miljoen ton (5,1%) voor zijn rekening. De commerciële aanvoer van zeevis door de Belgische vissersvloot schommelt sinds 2000 tussen de 18.000 en 27.000 ton (Vlaamse landbouw en visserij in cijfers). Naast de commerciële visserij vinden eveneens recreatieve zeevisserij activiteiten plaats vanop zee en vanaf het strand.

De zones waarin bovenstaande activiteiten worden toegelaten worden vastgelegd door het marien ruimtelijk plan (MRP, KB van 22 mei 2019, zie ook Verhalle en Van de Velde 2020).

Meer info op www.compendiumkustenzee.be

Information
Commerciële zeevisserij
Recreatieve zeevisserij
Mariene aquacultuur