Het Kustportaal beoogt op een gebruiksvriendelijke manier toegang te bieden tot informatie en dataproducten over de gebruikersfuncties en monitoringsactiviteiten op het Belgisch deel van de Noordzee en de kustzone, inclusief strand, duinen en polders. Het portaal biedt de mogelijkheid om via thematische ingangen zowel statische als interactieve dataproducten en kaarten weer te geven onder de vorm van overzichtelijke GIS-lagen met de mogelijkheid door te linken naar de achterliggende metadata. Op deze wijze tracht het Kustportaal te fungeren als centraal doorverwijsportaal naar de veelheid aan informatiebronnen. Het portaal zal stelselmatig worden geactualiseerd en uitgebreid, zowel met relevante informatieproducten als op het gebied van functionaliteiten, en tracht zo veel als mogelijk in te spelen op de noden van de professionele gebruiker.

Het geïntegreerd karakter van dit portaal draagt bij tot het Europese streven naar een duurzaam geïntegreerd maritiem beleid en kustzonebeheer. Verder voorziet het Kustportaal in een nauwe aansluiting met het Compendium voor Kust en Zee dat inzet op het bundelen van disperse informatie en gegevens uit het Vlaams en Belgisch marien en maritiem onderzoek.