MARITIEM TRANSPORT EN HAVENS | Kustportaal

MARITIEM TRANSPORT EN HAVENS

Tegenwoordig wordt meer dan 80% van de globale handel (in volume) over de zee vervoerd, goed voor 11 miljard ton aan goederen in 2018. De wereldhandelsvloot bestond op 1 januari 2018 uit 135.682 schepen met een totaal draagvermogen van 1,9 miljard DWT (dead-weight tonnage) (UNCTAD).

Op het Belgisch deel van de Noordzee worden de vaarroutes voor zeeschepen wettelijk vastgelegd in het marien ruimtelijk plan (MRP, KB van 20 maart 2014, zie ook Van de Velde et al. 2014). Binnen deze zones geniet de scheepvaart voorrang op andere activiteiten. Sedert 1 juni 2017 zijn binnen de Belgische en Nederlandse wateren nieuwe vaarroutes van toepassing die rekening houden met de huidige en toekomstige ontwikkeling van windmolenparken, dit om de veiligheid op zee te bewaren en te bevorderen.

Een gedegen ruimtelijke ordening met aandacht voor het veiligheidsaspect is een voornaam gegeven gezien de ligging van de Belgische zee- en Scheldehavens ter hoogte van een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld. In 2018 bedroeg de totale goederenoverslag in de Le Havre-Hamburg range 1,211 miljard ton, hiervan nam Antwerpen 235,2 miljoen ton voor zijn rekening gevolgd door Zeebrugge (40,1 miljoen ton), North Sea Port Flanders (Gent) (32,6 miljoen ton) en Oostende (1,5 miljoen ton) (Merckx 2019).

Deze hoge economische activiteit creëert een grote economisch toegevoegde waarde. De totale toegevoegde waarde van de Vlaams havens bedroeg in 2017 31,2 miljard euro waarbij er een onderscheid kan gemaakt worden tussen directe (17,4 miljard euro) en indirecte (13,8 miljard euro) toegevoegde waarde. De haven van Antwerpen genereert de hoogste directe toegevoegde waarde en is goed voor 11,5 miljard euro, gevolgd door North Sea Ports Flanders (4,4miljard euro), Zeebrugge (ruim 1 miljard euro) en Oostende (0,5 miljard euro) (Gueli et al. 2019; Merckx 2019). De zeehavens van het binnenland (Luik en Brussel) hebben een relatief aandeel van 6,3% (2,0 miljard euro) van het totaal van de Belgische havens (Gueli et al. 2019).

De totale werkgelegenheid in de Vlaamse zeehavens bedroeg in 2017 233.573 voltijdse equivalenten (VTE), waarvan 104.612 directe VTE. Antwerpen is ook op het gebied van tewerkstelling de voornaamste Vlaamse haven en neemt zo’n 63,9% van de tewerkgestelden in de sector voor zijn rekening, daarna volgen respectievelijk Gent (27,7%), Zeebrugge (5,7%) en Oostende (2,7%) (Gueli et al. 2019; Merckx 2019).

Meer info zie thematekst ‘Martiem transport, scheepvaart en havens’ van het Compendium voor Kust en Zee en de publicatie KustINzicht2019.

 
Informatie
Mariene Ruimtelijke Planning
Scheepstrafiek en goederenoverslag
Socio-economie havens