do, 12/06/2018 - 17:00

ILVO en VLIZ publiceren infografieken over de visbestanden in onze Noordzee

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) hebben de handen in elkaar geslagen om voor het eerst een reeks infografieken te publiceren die de biologische gegevens over de visbestanden in de Noordzee op een overzichtelijke wijze trachten weer te geven. Dit gebeurde op donderdag 06 december, aan de vooravond van de Raad van Europese visserijministers die jaarlijks op basis van biologische data de Europese visserijquota en visvangstmogelijkheden bepaalt.

Om de nodige biologische data te voorzien wordt de toestand van de vis-, schaal- en schelpdiersoorten jaarlijks geëvalueerd. Dit gebeurt op basis van de Belgische gegevens, aangeleverd door ILVO, alsook data van alle andere landen die betrokken zijn in de Europese visserij. De resultaten hiervan worden doorgaans gepubliceerd voor alle visbestanden en alle landen samen, wat het niet altijd eenvoudig maakt om een beeld per land te krijgen. 

Daarom publiceren ILVO en VLIZ voortaan de data voor de Belgische visserij als infografieken per soort. Concreet zijn grafieken opgemaakt voor de 12 belangrijkste visbestanden die onder een quotaregeling vallen (tong, schol, kabeljauw, wijting, schelvis, griet, tarbot, tongschar, scharretong, gewone zeeduivel, zwarte zeeduivel en langoustine). Hierop staan de Belgische vangsten in 2017, de toegestande vangsten in 2018 en de staat van de visbestanden in 2018. Men kan er in één oogopslag drie indicatoren vinden: (1) hoe wetenschappers de toestand van de bestanden van de soort inschatten, (2) hoe groot de aan België toegekende quota zijn, en (3) hoe groot de effectieve vangsten door Belgische vaartuigen waren in het afgelopen jaar. ILVO en VLIZ nemen zich voor om de infografieken telkens een update te geven na de bekendmaking van de wetenschappelijke adviezen en de hierbovenvernoemde quota. 

Een voorbeeld van dergelijke infografiek voor de Wijting is hier weergegeven. Deze en alle andere infografieken zijn downloadbaar via deze link naar de VLIZ-website. Meer informatie over de publicatie kan teruggevonden worden in het persbericht van ILVO en VLIZ.