do, 12/20/2018 - 09:00

EMODnet lanceert European Atlas of Marine Life

"The European Atlas of Marine Life", zoals het door EMODnet Biology gelanceerde product werd gedoopt, maakt gebruik van een combinatie aan innovatieve tools, modellen en kaartlagen om marien-biologische data op een heldere manier weer te geven. De Atlas geeft daarbij een overzicht van een groot aantal soorten die in de Europese wateren voorkomen, waaronder mariene vogels, zoogdieren, reptielen, vissen, benthos, algen en plankton. 

De dataproducten die worden weergegeven trachten de output te aggregeren van biologische observaties die binnen de "Essential Ocean Variables for Biodiversity" (EOV) vallen, een initiatief dat tracht alle biologische data van over de ganse wereld te harmonizeren. De waaier die de Atlas tentoonstelt is vrij breed, met allerhande types dataproducten zoals:

  • (1) Kaarten en trends betreffende de abundantie voor vis-, vogel-, zoöplankton- en fytoplanktonsoorten in de Atlantische Oceaan;
  • (2) Soortgebaseerde kaarten van functionele groepen binnen de vissen en het macrobenthons;
  • (3) Een analyse van de thermische niches die door verschillende mariene soorten worden ingevuld;
  • (4) Kaartlagen die het voorkomen van mariene invasieve soorten in de Europese wateren weergeeft. 

 

Dit assortiment aan producten zal ook na de lancering blijven groeien, volgend op nieuwe analyses die worden uitgevoerd door de partners binnen EMODNet Biology alook de bredere wetenschappelijke gemeenschap. Daarenboven zijn de workflows waarmee de producten zijn gemaakt goed gedocumenteerd en vrij beschikbaar. Zo wordt de mogelijkheid gegeven om de producten te gaan hergebruiken, alsook hierop verder te bouwen, zelfs voor commerciële doeleinden. 

De website is te vinden via deze link, of door te klikken op de afbeelding bovenaan dit artikel. Via deze website zijn alle producten vrij beschikbaar gemaakt om te downloaden als netcdf-files, of via een webservice. Voor elk product is er ook documentatie beschikbaar, in de vorm van een R-Markdown document.